Film

Kongens Opraab til det danske Folk

1940, 1 min., Stum

I en tekst, der blev udsendt før filmvisninger i danske biografer, opfordrer Kong Christian X folket til ro ved nazisternes invasion af Danmark d. 9. april 1940. Derefter følger Statsminister Staunings opfordring fra d. 27. september 1940 til, at befolkningen følger kongens ord. Til slut opfordres publikum til at afholde sig fra "enhver form for mishags- eller bifaldsytring overfor scener i filmen, som kan have aktuelt præg".

Kommentarer

Bent Hammeken man, 06/27/2022 - 14:38

Chr. X tale i radioen den 15.05.1943:
Fra den første dag, da den tyske besættelse fandt sted , har jeg opfordret alle i By og på Land til at vise fuldtud korrekt og værdig Optræden. De forløbne tre Aar, har da også vist, at det danske Folk som Helhed har forstaaet at det alvorlige Forhold vi vi gennemlever er af afgørende Betydning, at Ro og Orden hersker i Landet. Visse Begivenheder i den i den senere Tid viser, at der findes Personer som ved udøvelse af forskellige Handlinger, tilsidesætter de Hensyn, som ansvarsbeviste skylder Deres Fædreland, om vi skal komme gennem disse alvorlige Tider, efter de linier som regering og Rigsdag i fuld Enighed har fastlagt - disse Handlinger kan kan have de alvorligste Følger for saavel enkeltpersoner som for Sanfundet som Helhed. Vanskelige og Alvorlige Tider har vi gennemgaaet, siden den Store Krigs Virkninger brød inde over vort Fædreland. Vanskeligheder for vort Lands ledende Mænd, saavel som for den enkelte Borger. Måske har vi i dag den vanskeligste Tid tilbage. Jeg opfordrer alle gamle og unge, hver på sin Plads i Samfundet, til at betænke det Ansvar enhver Dansk har, til at være med i Arbejdet for at føre vort Land gennem den kommende Tids Vanskeligheder. GUD BEVARE DANMARK.

CAPTCHA Dette spørgsmål er for at teste om du er et menneske og for at undgå spam.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk

Tema

Danmark - besat og befriet

Den 9. april 1940 er årsdagen for Tysklands besættelse af Danmark. I dette tema har vi samlet et udsnit af de mange film og filmoptagelser, der blev lavet under og efter besættelsen.