Film

Skarven

1943, 9 min., Stum

Ved Tranekær Sø på Langeland findes Danmarks eneste skarvekoloni. Fuglenes reder er bygget i 20 meter høje trætoppe. Skarven flyver godt og balancerer let på de tynde grene. Skarvens unger fodres med fisk og drikkevand. Den kaldes også ålekragen. Efter svømning og dykning breder skarven sine vinger ud og lader dem tørre i blæsten.

Se mere

Kommentarer

Jørgen Staun søn, 05/17/2020 - 21:19

I løbet af 1940erne blev kolonien bortskudt, så godt som det lod sig gøre bl.a. ved skovfoged Axel Wognsens medvirken, som han fortalte mig om ved en senere lejlighed. Skarven ophørte dog ikke med at yngle i Tranekær-området, men flyttede til Ræbjerg i Asø Skov, en banke som var bevokset med gamle bøge og i øvrigt også husede en fiskehejrekoloni. Herfra blev skarven igen forsøgt udryddet, hvilket endeligt lykkedes en gang i 1950erne. Anton Hansen, skovarbejder ved Tranekærs vestre skovpart og bosiddende i Asø, fortalte, at han deltog i udgravning af skydeskjul ifm den endelige bortskydning og under det arbejdet blev gylpet til af fisk fra skarverne, når han skræmte fuglene, fordi han ramte en sten med sin spade.

CAPTCHA Dette spørgsmål er for at teste om du er et menneske og for at undgå spam.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk

Tema

Kigger på fugle

En film fra 1941 dokumenterer fugleparadiset i Jyllands største sø, Filsø mellem Ho Bugt og Ringkøbing Fjord. 10 år senere er søen tørlagt til landbrugsjord og med store konsekvenser for flora og fauna, ikke mindst fuglebestanden. Sådan kan den danske natur ødelægges. Men vi kan heldigvis også genoprette, som det er tilfældet med Filsø samt Skjern Å.