Film

Undergrundsbanen

1948, 8 min., Speak

[Første del af filmen mangler] I forbindelse med planer om en undergrundsbane foretages en masse målinger forskellige steder i København. I Geoteknisk Laboratorium på Danmarks Tekniske Højskole bliver jordprøver geologisk bedømt og underkastet en række undersøgelser. Resultaterne bruges til beregning af jordens bæreevne og risiko for bygningers nedsynkning. Jordprøverne tages op ved nedsætning af rør og sprængninger. Sandpumpen tømmes for indhold og synes af boremesteren. Der måles også på vandspejlssænkning og laves kemiske analyser af vandprøver. Rørbor, der kan drives 15-20 meter ned ved hjælp af en 15 HK dieselmotor, tager prøver af kalkstenslaget. 

Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. musikrettigheder.

 

Læs mere

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk