Film

Vildmosens Opdyrkning

1920, 19 min., Stum

Der findes i Danmark 66.000 ha moser. Store Vildmose dækker ca. 5000 ha. Om sommeren går jægere på jagt mellem tuer og lyng. En henkastet cigar kan antænde en mosebrand. Der kommer folk langvejs fra på ’skovtur’ i Vildmosen. Men idyllen må vige for kulturen – staten tager fat på kultiveringsarbejdet: afvanding sættes i gang. Grøftelinjerne udstikkes af landmålere, så gravearbejdet kan påbegyndes. Lyngen brændes af. Motorfræseren bearbejder tørvelaget, selv de seje tuer klares af knivtromlerne. Så er vejen banet for den lille Bates Steel Mule-traktor, der bringer mergel, som højmosejorden ikke kan undvære. Efter vinteren findeles og blandes det øverste jordlag. Herefter kører kunstgødningssprederen og græsfrøsåmaskinerne, og der tromles afslutningsvist. En skål på dagens arbejde! Statens Moseforsøgsstation Fossevangen – resultaterne af indsatsen. Forårsarbejde på de allerede kultiverede mosearealer: spredning af kunstgødning. Ved sommertid drives kreaturerne til ’Fennerne’. Sådan ser en 1. års opdyrket græsmark ud – både græs og rug vokser alenhøjt! Og så handles der kreaturer – de vejes og tilvæksten konstateres. Der betales for ’kulturarbejdet’.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere.

CAPTCHA Dette spørgsmål er for at teste om du er et menneske og for at undgå spam.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk

Tema

Dit Danmark på Film: Når lokalhistorie bliver til Danmarkshistorie

Med 39 nye filmtitler fra det nordjyske er der nu en unik mulighed for at stifte bekendtskab med de to kommuner Jammerbugt og Brønderslev, der grænser op til hinanden og omgives af det brusende hav, den stille fjord, levende købstæder og frodige marker. Det helt særlige initiativ Dit Danmark på film gør det muligt at se de to kommuners lokalhistorie i samspil med en større fortælling om Danmark, der allerede findes her på sitet med film om eksempelvis badeturisme, landbrug, industri og hverdagsliv.