Film

Vore ferske vande

Jens Bjerg-Thomsen, 1971, 28 min., Speak

Om fugle- og fiskelivet omkring de ferske danske vande. Imod slutningen også menneskets forvaltning af det ferske vand mht. forurening; det rene vand er nemlig en saga blot i visse åløb. 

Filmen er inddelt i 3 afsnit:
1. afsnit hedder 'Arven: det rene vand og fuglene': Filmen viser først naturen, som den er, når den ikke er forurenet. Der er mange eksempler på de dyr og planter, der lever i og ved vandløb, enge og søer, samt i de store vestjyske fjorde, hvor store åer (Skjern Å, Storå) løber ud.
2. afsnit hedder 'Arvens forvaltning': Kort over Djursland fra 1790 og 1970 viser, hvor mange vådområder der er gået tabt. Kolindsunds afvanding var en vellykket landvinding, idet den gav god landbrugsjord. Men der er også helt mislykkede landvindinger. Som eksempel vises Gårdbo Sø ved roden af Skagens Odde. Her fik man ren sandjord, sandflugt og elendige marker. Skjern Å blev gjort til en snorlige kanal i 1960'eme. Resultat: Ringkøbing Fjord blev ødelagt af okker, der dræbte de mange fisk. Desuden førtes store mængder sand ud i fjorden. Dambrug forbruger 7% af vandløbene og giver ofte forurening. Værste forurening ses ved byer og fabrikker. Der vises en å, der kun fører kloakvand med lammehaler. Et slagteri sender blod ud i Gudenåen(?). Vandet er blodrødt. En fabrik dræber alle fiskene i en å ved at lukke cyankalium fra galvanisering ud. Grindstedværket forurener Varde Å med kviksølv. Brunkulslejerne forurener med okker og svovlsyre. Byer sender urenset kloakvand ud i åerne. Vandblomst i søerne viser forurening med næringsstoffer. Lossepladser i mergelgrave og moser er dejlige for rotter. Cheminova forurener Harboøre Tange. Skibenes olieforurening dræber havfugle.
3. afsnit hedder 'Hvad kan vi gøre?': Bygge renseanlæg. Mekanisk rensning er ikke nok, der skal også biologisk rensning til. Meningsløse landvindinger skal stoppes. Grusgrave og andre ar i landskabet skal tilplantes til gavn for vildtet. Man skal lave kunstige søer, gerne til ænder. Men man skal fodre sparsomt, så vandet ikke forurenes. Der må skærpet lovgivning og mere kontrol, og vi skal være med til at betale.

Denne film kan ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.

 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere.

CAPTCHA Dette spørgsmål er for at teste om du er et menneske og for at undgå spam.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk