Film

Sydslesvig

Gunnar Wangel, 1946, 28 min., Stum

En propagandafilm med sloganet: Gør Sydslesvig frit! Om Danmarks grænseland, hvor kampen mellem dansk og tysk har bølget frem og tilbage gennem mange årtier. Især var presset tungt under de 12 år med nazistisk styre. En trofast flok holdt ud i kampen for dansk kultur, og 5. maj 1945 føltes også som en befrielse i Sydslesvig. For første gang siden 1864 var der fri mulighed for udfoldelse af det danske arbejde i Sydslesvig. Sydslesvigsk Forening modtager tusindvis af nye ansøgninger om optagelse. I sommeren 1946 var der anmeldt over 100 nye danske skoler med ca. 11.000 tilmeldte elever, som skal opføres og køres i gang. Duborgskolen i Flensborg og Ansgarskole i Slesvig. Vandrelærerne samler de danske børn. Dansk gudstjeneste i Sdr. Brarup Kirke. De danske biblioteker mangler bøger. Højdepunktet for det danske arbejde efter kapitulationen er årsmøderne i Husum, Slesvig og Flensborg i juni 1946, hvor 70.000 sydslesvigere tilkendegiver deres danskhed. Grænseforeningen i Danmark yder stor hjælp til det humanitære og kulturelle arbejde. Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 arbejder aktivt på Sydslesvigs løsrivelse fra Tyskland. ½ mio. danske borgere har tilsluttet sig dette krav. Stort møde på Rosenborg Execerplads 10. juli 1945. Sydslesvigere hilser Kongen den 26 september 1946. Nøden er stor i Sydslesvig - danske sydslesvigere får ½ liter mælk om ugen fra Danmark, og der deles mad ud fra særlige danske butikker. Der arrangeres også bespisning af danske skolebørn. Hedeby Kirke og Slesvig Domkirke. Dannevirke. Truslen fra flygtninge.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere.

CAPTCHA Dette spørgsmål er for at teste om du er et menneske og for at undgå spam.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk

Tema

Tysk og dansk i hertugdømmet Slesvig

Det, der for nogen var en Genforening i 1920, var for andre en deling af Slesvig. Nordslesvigerne – det tyske mindretal – er gennem århundreder blevet præget af både dansk og holstensk kultur.

Tema

Det danske mindretal i Sydslesvig

Efter den nye grænsedragning mellem Danmark og Tyskland i 1920 levede omkring 10.000 dansksindede syd for grænsen. Gennem de seneste 100 år er der lavet talrige film om det danske mindretal i Sydslesvig. Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig præsenterer her en række af deres film og fortæller mindretallets historie.