Tema

Carl Th. Dreyer

Dansk films store auteur Carl Th. Dreyer (1889-1968) lavede op gennem 1940’erne en række kortfilm for Dansk Kulturfilm. Den mest kendte er nok 'De nåede færgen' – en propagandafilm for Rådet for Større Færdselssikkerhed, som fandt vej til mangt et klasseværelse de følgende årtier. I alt var han involveret i 14 statslige kort- og dokumentarfilm, en broget buket – både hvad angår indhold og stil.

Af Henrik Østergaard, filmarkivar og filmhistoriker, Filminstituttet

Oplysningsfilmen Mødrehjælpen fra 1942, produceret af Nordisk Film, blev Carl Th. Dreyers første filmarbejde efter 8 års ufrivillig pause og skulle tjene til at bevise, at ’den store kunstner’ kunne overholde en produktionsplan og et budget. Det lykkedes, og Palladium gav ham efterfølgende muligheden for at realisere spillefilmen 'Vredens Dag'. Efter den og endnu en spillefilm i Sverige, kammerspillet 'Två människor' (1945), som blev en økonomisk fiasko og aldrig fik dansk premiere, vendte Dreyer tilbage til Dansk Kulturfilm. 

Læs mere om Dreyers kortfilm på carlthdreyer.dk:

Her indleder han frugtbare samarbejder med de to fotografer Preben Frank og Jørgen Roos. Sammen med Frank lavede Dreyer flere film af stor skønhed, bl.a. den storladent lyriske fremstilling af Storstrømsbroen i filmen af samme navn og Thorvaldsen, hvor kameraets undersøgende blik på de smukt lyssatte marmorskulpturer fascinerer. 

Dreyer og Roos får med deres vilde påfund og vovemod i De nåede færgen fyret godt op under en motorcykeltur over Fyn og overrasker samtiden med en original filmfortælling efter Johannes V. Jensens novelle. I den uundgåelige ’unhappy ending’ kan det allersidste billedes fortættede stemning vække mindelser om Dreyers sælsomme gyser 'Vampyr' (1932).


Henrik Østergaard | 20. marts 2018

Film af og om Dreyer