Hvad kan jeg blive?

Fra filmen 'Skolen for livet!', 1978.
FILMPAKKE: ”Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen?” Det spørgsmål har du sikkert fået som barn. Små børn drømmer stort, og alt kan lade sig gøre, men på et tidspunkt banker virkeligheden på, og man skal tage aktivt stilling til sin fremtid. Det kan være svært at vælge en vej, og nogle har måske slet ikke et valg. I denne filmpakke har vi samlet en række film om, hvad man kan blive. Vi skal bl.a. se, hvordan det er at være i praktik som typograf, i lære som tømrer og under uddannelse som sømand og sygeplejerske. Og så skal vi møde en ung mand, der gør oprør mod sine forældre, fordi de vil bestemme hans uddannelsesvalg.

Hent og print materialet

  • Filmpakken indeholder otte film samt spørgsmål, der kan inspirere til samtale. Dette materiale kan I tilgå via de blå felter under hver film med overskriften: 'Inspiration til samtale’. Materialet kan også downloades og printes via linket i boksen til højre.    
  • Filmpakkens indhold er inddelt i tre niveauer: ’Korte filmklip’, ’Film og billedkort’ og ’Film med pauser i.’
  • De tre niveauer indeholder film og materiale af forskellige længder og med forskellige grader af kompleksitet. Dermed er de tilpasset mennesker med demens i forskellige stadier. 

Kort introduktion til ErindringsBio

ErindringsBio er et filmtilbud til mennesker med demens sammen med pårørende, plejepersonale og frivillige. Det er for alle, der kan lide at se film, som kan sætte gang i erindringer og samtaler om det levede liv.  

Filmpakkerne i ErindringsBio giver dig mulighed for at styrke samværet med og blive klogere på et menneske, der lever med demens. ErindringsBio er baseret på principper for reminiscensmetoden, som går ud på at styrke funktionsniveau og trivsel hos mennesker med demens gennem brug af deres egen livshistorie. Med ErindringsBio gør man det helt konkret ved at vække minder til live med filmklip fra barndommen og ungdommen – en tid, de fleste mennesker med demens stadig vil kunne genkalde sig.

ErindringsBio byder på udvalgte dokumentariske filmklip. Filmene følges op af spørgsmål om egne erindringer på baggrund af det, I har set. Filmene og den efterfølgende snak skaber rammen for en fælles oplevelse, der styrker identitetsfølelsen og højner livsglæden hos alle, som ser med.

Tag på en fælles rejse tilbage i tiden!

Filmpakkens indhold

Filmpakken indeholder otte film og filmklip fra fortrinsvis 1940’erne og 1970’erne med tilhørende dialogmateriale.

For at sikre en god samtale anbefaler vi grupper på to til fem deltagere.

Filmpakkens indhold er inddelt i tre niveauer:
•    Korte filmklip 
•    Film og billedkort 
•    Film med pauser i

De tre niveauer indeholder film og materiale af varierende længde og med forskellige grader af kompleksitet. Dermed er de tilpasset mennesker med demens i forskellige stadier. Du kan læse mere under ‘Sådan bruger du de tre niveauer’.

Filmpakkens indhold kan fint deles over flere visninger. Det er dig som pårørende, frivillig eller plejepersonale, der guider filmvisningen og samtalen. Det står dig frit for at vælge niveau, film og spørgsmål fra, som du vurderer ikke egner sig til den eller de personer, du ser filmene med. Du skal dog som udgangspunkt ikke være tilbageholdende med at vise en film eller stille et spørgsmål. Formålet med ErindringsBio er at skabe en god fælles oplevelse, men også at stimulere personer med demens kognitivt og lære dem bedre at kende.
Spørgsmålene i filmpakken skal med andre ord opfattes som springbræt til gode, personlige samtaler, hvor glæden ved at fortælle står i centrum.

Sådan bruger du de tre niveauer

Niveau 1: Korte filmklip 
Her finder du en række korte klip på omkring 1-3 minutter. Til hvert klip følger tre til fire spørgsmål, som du kan stille, efter at klippet er vist, for at sætte en samtale i gang. Spørgsmålene er vejledende og kan sagtens erstattes og suppleres af spørgsmål, du selv finder på. Og du kan altid starte med det åbne spørgsmål: ”Hvad fik denne film dig til at tænke på?”

Både film og spørgsmål på dette niveau er nemme at gå til og kan bruges sammen med mennesker med en kort opmærksomhedshorisont.


Niveau 2: Film og billedkort
Her finder du en film på omkring 5-8 minutter. Da filmen er lidt længere, kan det være svært at huske alt indholdet. Derfor får du en række billeder fra filmen med tilhørende spørgsmål, som I kan kigge på sammen efterfølgende. Spørgsmålene er vejledende og kan sagtens erstattes og suppleres af spørgsmål, du selv finder på.

Filmen har en længde, der for nogle kan være udfordrende.
Her kan billedkortene forhåbentlig fungere som pejlemærker, så selv mennesker med en kort hukommelseshorisont kan få noget ud af oplevelsen.


Niveau 3: Film med pauser i
Det sidste niveau indeholder pakkens længste film på omkring 6-10 minutter. Filmen findes i to versioner: I den ene version er der indlagt pauser, hvor I kan stoppe filmen og tale om dens forløb: Hvad har vi lige set? Og hvad tror vi, der kommer til at ske nu? 
Denne måde at se film på stimulerer hjernen til at tænke i forløb, en evne, der ofte svækkes hos mennesker med demens.

I kan også vælge at se filmen i dens fulde længde – helt uden pauser og afbrydelser.

På grund af filmens længde og de indlagte pauser kan film på dette niveau være svære at følge for mennesker med fremskreden demens.

Korte filmklip  

Korte filmklip’ indeholder en række klip på omkring 1-3 minutter. Til hvert klip følger tre til fire forslag til spørgsmål, som du kan stille efter klippet for at sætte en samtale i gang. Spørgsmålene er vejledende og kan sagtens erstattes og suppleres af spørgsmål, du selv finder på. Og du kan altid starte med det åbne spørgsmål: ”Hvad fik denne film dig til at tænke på?”

Klip nr. 1: På arbejde i skoletiden  (1957, med speak, 2 min.)

Elever fra Emdrup Skole er i skolepraktik, Eva som barneplejerske og Bent som kok.

Inspiration til samtale

 

Klip nr. 2: Hvad vil du være? Typograf (1957, med speak, 2 min.)

Holger Jensen er i skolepraktik som typograf, både som sætter og trykker. Holger prøver at sætte og trykke sit eget navn.

Inspiration til samtale

 

Klip nr. 3: Skolen for livet! (1978, med reallyd, 2 min.)

En skoleklasse er på virksomhedsbesøg på et skibsværft. Bagefter interviewer eleverne en kvindelig kranfører på deres skole. Instruktør: Kristen Bjørnkjær og Annelise Alexandrovitsch.

Inspiration til samtale

 

Klip nr. 4: I lære (1946, med speak, 3 min.)

Hans Jørgen er lige blevet færdig med folkeskolen og skal starte på tømreruddannelsen. Noget af det første han skal lære er at høvle og save. Han skal også lære om opsnøring, tilridsning og særlige samlingsmetoder. Instruktør: Gunnar Robert Hansen.

Inspiration til samtale

 

Klip nr. 5: En dag i Søværnet (1962, med speak, 2 min.)

En flok unge mænd er under uddannelse i Søværnet. Deres hverdagsliv består bl.a. af morgenvækning, eksercits på land og til vands, militærundervisning og en tur i værkstedet, hvor de lærer almindelige håndværksfag. Instruktør: Jørgen Slottved.

Inspiration til samtale

 

Film og billedkort

Herunder finder du billedkort, som I kan kigge på sammen efter filmen på omkring 5-8 minutter. Billedkortene indeholder spørgsmål, som kan bruges til at starte en samtale. Og du kan altid starte med det åbne spørgsmål: ”Hvad fik denne film dig til at tænke på?” 

Film: Bente gaar til sygeplejen (1945, med speak, 8 min.)

En film om uddannelsen til sygeplejerske fortalt fra Bentes perspektiv. Hun starter på forskolen på Rødkilde Højskole på Møn og kommer derfra til et hospital, hvor elevtiden begynder. Efter træ år er Bente udlært og kan få sygeplejenålen hæftet på kitlen. Instruktør: Peter Lind.

Inspiration til samtale

 

Film med pauser i

‘Film med pauser i’ indeholder en længere film på omkring 6-10 minutter. Filmen findes i to versioner. I den ene version er der indsat pauser med denne tekst: ”... Hvad sker der mon nu?”

Når filmen afbrydes af teksten, er det meningen, at I sætter filmen på pause og stiller følgende spørgsmål: "Hvad har vi lige set?" "Og hvad tror vi, der kommer til at ske nu?"

Der er ingen rigtige eller forkerte svar – I kan blot gætte løs. Formålet her er at stimulere hjernen til at tænke i forløb, en evne, der ofte svækkes hos mennesker med demens.

Når I har set filmen med pauser, kan I vælge at nyde den anden version, helt uden afbrydelser.
 

Film: Hvad skal jeg være? (1955, med speak, 12 min.)

Her får vi historien om Søren på 15 år, der drømmer om at blive maskinist. Hans forældre forventer derimod, at han tager en studentereksamen. Filmen er en oplysningsfilm om, hvor vigtig erhvervsvejledning er. Her medvirker folkekære skuespillere som Bodil Udsen og Holger Juul Hansen. Instruktør: Theodor Christensen.

Se filmklippet – uden afbrydelser:

 

Vil du se mere?

På 'Danmark på film' kan du finde tusindvis af film og klip fra hele Danmark.

Kontakt

Christine Bøge Lejre
Projektleder
Tlf. +45 3374 3457
christinebl@dfi.dk