Film

Guldudvinding på Ny Guinea

Hakon Mielche, 1954, 11 min., Stum

Det undersøges, om jorden indeholder guld nok til at udvinding kan betale sig. Udvindingen begynder: kraftige vandstråler rettes mod jorden. Store mængder materiale rives løs og skylles med vandstrømen. Strømmen ledes gennem en sluse med store jernriste. Her synker guldet til bunds, mens sand og jord skylles videre. Vandet ledes derpå en anden vej. Jernristene fjernes, og guldet skovles op. Guldet er ikke rent nok. Der tilsættes derfor kvægsølv, som går i forbindelse med guldet. Der vaskes for urenheder, og guld og kvægsølv skilles atter ved hjælp af varme. Guldet udstøbes i barrer.

Galathea-Ekspeditionen 2 fandt sted fra 15. okt. 1950 til 29. juni 1952 under ledelse af zoolog dr. Anton Frederik Bruun fra Danmarks Akvarium og kommandør Svend Greve. Formålet var dels en videnskabelig ekspedition, dels at præsentere dansk kultur- og erhvervsliv i de planlagte anløbslande. Det videnskabelige arbejde var fortrinsvist fokuseret på dybhavsundersøgelser. Dyrelivet i dybderne på verdens oceaner skulle undersøges, og der skulle foretages hydrografiske undersøgelser og undersøgelse af jordens magnetisme. Fregatten Galathea tilbagelagde under sin jordomsejling 63.700 sømil (= ca. 118.000 km), besøgte 26 lande og lagde til i omkring 70 havne.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere.

CAPTCHA Dette spørgsmål er for at teste om du er et menneske og for at undgå spam.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den vises på siden.
Har du et teknisk problem? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet? Kontakt filmarkivet@dfi.dk

Tema

Den 2. Galathea-ekspedition

Den 15. oktober 1950 stævnede fregatten Galathea 2 ud fra Københavns Havn med det formål at undersøge dyrelivet på bunden af verdens oceaner. Efter 50 stop i 26 lande anløb skibet knap to år senere igen København fyldt med materialer til videre forskning.