Tema

Én stor familie? Skandinaviske kongehuse på film

En stor familj? De skandinaviska kungahusen på film

Én stor familie? De skandinaviske kongehusene på film

At man i Norden interesserer sig for hinandens kongehuse kan sikkert delvis forklares med de kongelige slægters mange familiebånd. I dette tema går den svenske filmarkivar Magnus Rosborn i dybden med, hvordan de forskellige kongehuse er beslægtede, og hvordan dette har været skildret på film.
Att man i Norden intresserar sig för varandras kungahus kan säkerligen delvis förklaras med de kungliga ätternas många familjeband. I detta tema försöker svenske filmarkivarien Magnus Rosborn reda ut hur de olika kungahusen är besläktade samt hur detta visats på film.
At man i Norden interesserer seg for hverandres kongehus, kan nok delvis forklares med de kongelige slekters mange familiebånd. I dette temaet dykker den svenske filmarkivaren Magnus Rosborn ned i hvordan de ulike kongehusene er beslektet og hvordan dette har blitt skildret på film.
DA SV NO

Af Magnus Rosborn, filmarkivar, Svenska Filminstitutet

Teksten i dette tema kan læses på dansk, norsk og svensk, mens filmene har undertekster på originalsprog. Temaet er en del af 'Norden på film', et samarbejde mellem skandinaviske filminstitutter.

Monarkiet er en institution, som der er delte meninger om, men mens de fleste europæiske lande overgik til at blive republikker i 1900-tallet, så har de tre skandinaviske lande Danmark, Norge og Sverige beholdt deres kongehus, som også fortsat nyder en stor folkelig popularitet. Interessen for monarkiet har heller ikke kun begrænset sig til landenes egne kongehuse. Dette stod f.eks. meget klart i forbindelse med den danske Dronning Margrethe 2.’s abdikation, som også skabte store overskrifter og mange nyhedsindslag i de øvrige nordiske lande. 

Mediebevågenheden af de skandinaviske kongehuse er ikke noget nyt fænomen, men mærkes bl.a. i den mængde dokumentarfilm med kongeligt tema, som blev produceret i Norden i det forgangne århundrede, hvoraf en stor del er bevaret i de forskellige landes filmarkiver. En stor del af interessen for de andre landes monarki skyldes formentlig de mange og tætte familiebånd, der er mellem de skandinaviske kongehuse. Så hvordan hænger de skandinaviske kongehuse egentlig sammen, og er det noget, der kan ses i filmene?

Se alle film i temaet

Den sidste kroning i Norden

Det nok tydeligste tegn på slægtskab finder vi mellem det danske og norske kongehus, da de begge tilhører det samme fyrstehus, nemlig Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, som er en gren af slægten Oldenborg. Årsagen til dette finder vi i begivenhederne omkring unionsopløsningen i 1905, hvor nordmændene brød med den svensk-norske monark Oscar II af slægten Bernadotte og i stedet valgte den danske Prins Carl til ny konge. Det øjeblik, hvor den nyvalgte monark, (som efterfølgende tog det norskklingende kongenavn Håkon VII), går i land i sit nye hjemland sammen med sin hustru Dronning Maud og sønnen Kronprins Olav, hører til de mest ikoniske i Norges 1900-tals-historie. (De levende billeder derfra kan bl.a. ses i dokumentarfilmen Kong Olav V – Norges konge). I 1906 blev Håkon den sidste nordiske konge, der blev kronet, og selvom selve kroningen ikke blev filmet, så blev rejsen til ceremonien i Nidarosdomen i det mindste foreviget på film.

Kong Håkons Kroningsreise (Ophavsperson ubekendt, 1906)

 

Politiske ægteskaber

En anden – og noget mere almindelig – måde at styrke slægtskaber mellem forskellige kongehuse end at vælge en ny monark, var at arrangere et ægteskab mellem medlemmer af slægterne. På den tid, hvor monarkerne havde direkte magt over rigernes ledelse, var dette en måde at skabe politiske alliancer, og der findes derfor mange eksempler på giftermål mellem medlemmer af de nordiske kongehuse fra den tidlige middelalder og helt frem til 1900-tallet. For eksempel havde førnævnte Håkon VII Bernadotte-blod i årerne, eftersom hans mor, Kronprinsesse – og senere Dronning – Louise af Danmark, var datter af den svensk-norske unionskonge Karl XV. Louises bryllup med den daværende danske Kronprins Frederik (siden Frederik 8.) skete dog i 1869 – længe før filmmediet var opfundet.

Det første kongelige bryllup på film

Det første bryllup mellem to nordiske kongehuse, som rent teoretisk kunne være blevet foreviget på film, fandt sted mellem den svenske Prins Carl og den danske Prinsesse Ingeborg i 1897, men der findes, så vidt vides, ingen filmoptagelser fra begivenheden. Til gengæld blev brylluppet i 1919 mellem Carl og Ingeborgs datter Prinsesse Margaretha og danske Prins Axel første gang, at festlighederne ved en vielse mellem to medlemmer af nordiske kongehuse blev filmet og kunne vises i biograferne. 10 år senere – i 1929 – skulle der knyttes forsoningsbånd mellem Norge og Sverige, da Margarethas lillesøster Prinsesse Märtha giftede sig med Kronprins Olav i 1929. Brudeparret var fætter og kusine, idet Märthas mor, Prinsesse Ingeborg, var søster til Olavs far, Kong Haakon. I filmen När Norge mottog sin kronprinsessa fik biografpublikum helt usædvanligt også mulighed for at se de levende billeder fra selve vielsen, som blev afholdt i Vår Frelsers Kirke i Oslo.

Det sidste kongebryllup mellem nordiske lande

Nogle år senere – i 1935 – stod det sidste bryllup mellem medlemmer af to nordiske kongehuse. Denne gang var det båndet mellem de svenske og danske slægter, som blev styrket, idet Prinsesse Ingrid af Sverige (datter af Kronprins og senere Kong Gustaf VI Adolf) giftede sig med sin danske grandfætter Kronprins Frederik (senere Frederik 9.).

Se også

Vil du vide mere om de skandinaviske kongehuse? Besøg også:

Symbolværdien af begivenheden tydeliggøres bl.a. i hyldesttalen fra Stockholms Sangerforbund, som var med i den svenske filmreportage fra begivenheden, hvor man håbede, at broderbåndet mellem Danmark og Sverige ville blive stærkere med dette kongelige ægteskab.

Selvom Ingrid og Frederiks bryllup blev sidste gang, nordiske kongeslægter blev forbundet gennem ægteskab, så har medlemmer af de forskellige kongehuse aktivt deltaget i andre familiebegivenheder som dåb, bryllup og begravelse. Begivenheder, som i andre familier ville anses for at være private, men som i kraft af kongehusets medlemmers offentlige status tilskrives en almen interesse og derfor er blevet filmet. I bryllupsreportagen fra den svenske Prinsesse Brigittas bryllup i 1961 kan man f.eks. se den danske Prinsesse Benedikte sammen med sin svenske kusine Prinsesse Christina som brudepiger.

Filmmediet moderniserer kongehusene

Netop grænsen mellem privat og offentligt kan i forhold til de kongelige være ret flydende, hvilket især ses inden for filmhistorien. At man også skildrer private begivenheder på film, var noget kongehusene tidligt lærte at drage fordel af ved at skabe en interesse omkring sig selv og samtidig give et billede af et moderne monarki. Et meget tidligt eksempel på dette er filmpioneren Peter Elfelts kortfilm Kongejagt på Hveen fra 1903, hvor medlemmer af både det svenske og danske kongehus ses i billedet.

Kongejagt paa Hveen (Peter Elfelt, 1903)

 

Det førnævnte bryllup mellem Ingrid og Frederik er også interessant i denne sammenhæng. Her var det nemlig ikke kun begivenhederne på selve vielsesdagen, der blev filmet. Det lykkedes også filmfotografer at slippe ind til en mere uformel frokost hos Prins Eugen på Waldemarsudde, der var bror til brudens farfar. På den måde fik biografpublikum mulighed for at se de kongelige slægtninge fra Sverige, Danmark, Norge (og Belgien) i en noget mere afslappet, men alligevel organiseret atmosfære.

Den kongelige dobbeltrolle

Sommetider tydeliggør filmskaberne de kongeliges dobbeltroller som både offentlige repræsentanter og privatpersoner. I den danske filmreportage fra det svenske kongepars officielle besøg i København i 1952 nævner speakeren, da Kong Gustaf VI Adolf sammen med sin hustru Dronning Louise modtages af sin datter og svigersøn på Københavns Hovedbanegård, at det ikke kun er konger og dronninger, men også nære slægtninge der mødes.

Nordisk sammenhold i krig og fred

Inden for kongehusene har de regerende monarker en særstilling, idet de i rollen som statsoverhoved fungerer som en slags personificering af de lande, de repræsenterer. I filmen Kongedage i København, som skildrer den svenske Kong Gustaf V’s møde med den nytiltrådte Kong Frederik 9. i 1948, nævner speakeren, at folket er samlet på Amalienborg for at ”fortælle Sveriges 89-årige konge, at venskabet mellem Sverige og Danmarks folk er stærkere end nogensinde før”. 

Monarkernes symbol har også været anvendt, når man har ønsket at manifestere et enigt Norden. F.eks. i urostider som ved trekongemøderne i Malmö i 1914  og Kristiania i 1917 under 1. Verdenskrig eller Fyrmaktsmötet i Stockholm i 1939 ved udbruddet af 2. Verdenskrig – her blev samtlige begivenheder filmet. Senere deltog også Finlands præsident sammen med de skandinaviske monarker. Siden Island også blev selvstændigt i 1944, har det været kutyme, at alle fem statsoverhoveder har mødtes for at vise de nordiske landes særstilling og tætte bånd til hinanden. Et aktuelt eksempel på dette var fejringen af den svenske Kong Carl XVI Gustafs 50-års regentjubilæum i 2023, hvor de finlandske og islandske præsidenter samt de danske og norske monarker var de eneste indbudte udenlandske statsoverhoveder. Ligesom ved tidligere kongelige begivenheder blev også denne begivenhed dokumenteret i levende billeder, som dog her blev vist på tv og internettet frem for i biografen. 


Magnus Rosborn | 23. marts 2024

Skandinaviske kongehuse på film

Av Magnus Rosborn, filmarkivarie på Svenska filminstitutet

Texten i detta tema kan läsas på danska, norska och svenska, och filmerna har undertexter på originalspråket. Temat är en del av 'Norden på film', ett samarbete mellan skandinaviska filminstitut.

Monarkin är en institution som det förekommer olika åsikter om, men medan de flesta europeiska stater övergick till ett republikanskt statsskick under 1900-talet så har de tre skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige behållit sina kungahus vilka också fortfarande har en stark folklig popularitet. Intresset för monarkin är inte heller knutet till enbart det egna landets kungahus. Detta tydliggjordes inte minst i samband med danska drottningen Margrethe II:s abdikationsbeslut, vilket skapade rubriker och nyhetsinslag även i de övriga nordiska länderna. 

Mediebevakningen av de skandinaviska kungahusen är inte något nytt fenomen, utan märks bland annat i den mängd dokumentära filmer med kungligt tema som producerades i Norden under det gångna seklet och som till stor del finns bevarade i de olika ländernas filmarkiv. Mycket av intresset för de andra ländernas monarki kan förmodligen knytas till de många och intimt sammanflätade familjebanden mellan de skandinaviska kungahusen. Så hur hänger de skandinaviska kungahusen egentligen ihop och syns detta i filmerna?

SE ALLA FILMER I TEMA

Den sista kröningen i Norden

Det kanske tydligaste tecknet på släktskap hittar vi mellan de danska och norska kungahusen eftersom båda tillhör samma furstehus, nämligen den Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburgska grenen av ätten Oldenburg. Anledningen till detta finner vi i händelserna kring unionsupplösningen 1905 då norrmännen bröt med den svensk-norska monarken Oscar II av ätten Bernadotte och i stället valde den danske prinsen Carl till ny kung. Ögonblicket då den nyvalda monarken (som tagit sig det norskklingande namnet Håkon VII) stiger i land i sitt nya hemland tillsammans med hustrun drottning Maud och sonen kronprins Olav hör till de mest ikoniska inom norsk 1900-talshistoria. (De rörliga bilderna därifrån  går bland annat att se i dokumentärfilmen 'Kong Olav V: Norges konge'.) 1906 blev Håkon den siste nordiske kungen att krönas och även om inte själva kröningsakten filmades så fångades åtminstone resan till ceremonin i Nidarosdomen på film.

Kong Håkons Kroningsreise (Oidentifierad dokumentärfilm, 1906)

Politiska äktenskap

Ett annat och betydligt vanligare sätt att stärka släktskapen mellan olika kungahus än att välja en ny monark var att arrangera äktenskap mellan medlemmar av ätterna. På den tid då monarkerna hade direkt makt över rikenas styrning var detta ett sätt att skapa politiska allianser och därför finns det gott om exempel på giftermål mellan medlemmar av de nordiska kungahusen från tidig medeltid ända in på 1900-talet. Till exempel hade nämnde Håkon VII Bernadotte-blod i sina ådror eftersom hans mor, kronprinsessan (och sedermera drottningen) Louise av Danmark, var dotter till den svensk-norske unionskungen Karl XV. Louises bröllop med den dåvarande danske kronprinsen Frederik (sedermera Frederik VIII) skedde dock 1869 långt innan filmmediet var uppfunnet. 

De första kungliga bröllopen på film

Det första bröllop mellan två nordiska kungahus som rent teoretiskt hade kunnat förevigas på film var det som ägde rum mellan svenske prins Carl och danska prinsessan Ingeborg år 1897, men någon filmupptagning från händelsen är inte känd. Istället blev bröllopet 1919 mellan Carls och Ingeborgs dotter prinsessan Margaretha och danske prins Axel första gången som festligheterna vid en vigsel mellan två medlemmar av nordiska kungahus filmades  och kunde visas för biografpubliken. 10 år senare – år 1929 –skulle ett försonande band knytas mellan Norge och Sverige då Margarethas lillasyster prinsessan Märtha gifte sig med norske kronprinsen Olav 1929. Brudparet var kusiner då Märthas mor prinsessan Ingeborg var syster till Olavs far kung Haakon. I filmen 'När Norge mottog sin kronprinsessa' fick biopubliken för ovanlighetens skull även se rörliga bilder från själva vigselakten, vilken hölls i Vår Frelsers kirke i Oslo.

Det sista mellannordiska furstebröllopet

Några år senare – 1935 – stod det sista bröllopet mellan medlemmar av två nordiska kungahus. Denna gång var det banden mellan de svenska och danska ätterna som stärktes i och med att prinsessan Ingrid av Sverige (dotter till kronprinsen och sedermera kung Gustaf VI Adolf) gifte sig med sin danske brylling kronprins Frederik (sedermera kung Frederik IX). Det symboliska värdet av händelsen blir tydligt i till exempel hyllningstalet från Stockholms sångarförbund som tagits med i det svenska filmreportaget från händelsen  där man hoppas att brodersbandet mellan Danmark och Sverige ska bli starkare genom detta kungliga äktenskap. 

Även om Ingrids och Frederiks bröllop blev sista gången nordiska kungasläkter sammanlänkades genom äktenskap så har medlemmar ur de olika kungahusen aktivt deltagit i andra familjetillställningar såsom dop, bröllop och begravningar – händelser som i andra familjer hade ansetts vara privata men som genom kungahusets medlemmars offentliga status tillskrivs ett allmänintresse och därmed filmats. I bröllopsreportaget från svenska prinsessan Brigittas bröllop 1961 kan man till exempel se danska prinsessan Benedikte jämte sin svenska kusin prinsessan Christina som tärnor.

Filmmediet moderniserar kungahusen

Just gränsdragningen mellan privat och offentligt kan när det gäller kungligheter ses som rätt flytande, vilket inte minst märks inom filmhistorien. Att låta skildra även privata tillställningar på film var något som kungahusen redan tidigt lärde sig att dra fördel av genom att skapa intresse kring sig själva och samtidigt ge bilden av monarkin som något modernt. Ett väldigt tidigt exempel på detta är filmpionjären Peter Elfelts korta Kongejagt på Hven från 1903 där medlemmar av både de svenska och danska kungahusen syns i bild.

Kongejagt paa Hveen (Peter Elfelt, 1903)

Även ovan nämnda bröllop mellan Ingrid och Frederik är intressant i sammanhanget. Där filmades nämligen inte enbart händelserna på själva vigseldagen utan filmfotografer släpptes även in vid en mer informell lunchtillställning hos brudens farfars bror prins Eugen på Waldemarsudde. Därigenom fick biopubliken möjlighet att se de kungliga släktingarna från Sverige, Danmark och Norge (samt Belgien) i en betydligt mer avspänd men likväl tillrättalagd miljö.

Den kungliga dubbelrollen

Ibland förtydligar filmskaparna de kungligas dubbla roller som både offentliga representanter och privatpersoner. I det danska filmreportaget från svenska kungaparets officiella besök i Köpenhamn 1952 nämner berättarrösten när kung Gustaf VI Adolf tillsammans med sin hustru drottning Louise mottages av sin dotter och svärson på Köpenhamns Hovedbanegård att det inte bara är kungar och drottningar som möts utan även nära släktingar. 

Nordisk sammanhållning i krig och fred

En särställning inom kungahusen har de regerande monarkerna som i rollen av statsöverhuvud fungerar som ett slags personifikation av staterna de representerar. I filmen 'Kongedage i København' som skildrar svenska kungen Gustaf V:s möte med den nytillträdde danske kungen Frederik IX 1948 nämner speakern att folket samlats på Amalienborg för att ”fortælle Sveriges 89-årige konge at venskabet mellem Sveriges og Danmarks folk er stærkere end nogensinde før”. 

Monarkernas symbol har också använts då man önskat manifestera ett enigt Norden i exempelvis orostider såsom vid trekungamötena i Malmö 1914 och Kristiania 1917 under första världskriget eller fyrmaktsmötet i Stockholm 1939 vid andra världskrigets utbrott – händelser vilka samtliga filmades. Vid det senare tillfället deltog även Finlands president jämte de skandinaviska monarkerna. Sedan även Island blivit självständigt 1944 har det blivit kutym att samtliga fem statsöverhuvuden samlats när man velat visa upp de nordiska ländernas särställning och nära band till varandra. Ett aktuellt exempel på detta var vid firandet av svenske kung Carl XVI Gustafs 50-årsjubileum på tronen 2023, då de finländska och isländska presidenterna och de danska och norska monarkerna var de enda inbjudna utländska statsöverhuvudena. Precis som vid tidigare kungliga tillställningar dokumenterades även denna händelse i rörliga bilder om än för TV och internet snarare än biografvisning. 


Magnus Rosborn | 23 mars 2024

Skandinaviska kungahus på film

Av filmarkivar Magnus Rosborn, Svenska Filminstitutet

Teksten i dette temaet kan leses på dansk, norsk og svensk, mens filmene har undertekster på originalspråket. Temaet er en del av 'Norden på film', et samarbeid mellom skandinaviske filminstitutter. 

Monarkiet er en institusjon som det er delte meninger om, men mens de fleste europeiske land gikk over til å bli republikker på 1900-tallet, har de tre skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige beholdt sine kongehus, som også fortsatt har en sterk og folkelig popularitet. Interessen for monarkiet har heller ikke vært begrenset til landenes egne kongehus. Dette var for eksempel svært tydelig i forbindelse med den danske dronning Margrethe 2. sin abdikasjon, som også skapte overskrifter og mange nyhetsoppslag i de andre nordiske landene. 

Medieoppmerksomheten på de skandinaviske kongehusene er ikke et nytt fenomen, men merkes blant annet i mengden dokumentarer med kongelig tema som ble produsert i Norden i forrige århundre, og en stor del av dem er bevart i de ulike landenes filmarkiver. Mye av interessen for monarkiet i de andre landene skyldes nok de mange og tette familiebåndene som eksisterer mellom de skandinaviske kongehusene. Så hvordan henger egentlig de skandinaviske kongehusene sammen, og er dette noe som kommer til uttrykk i filmene?

Den siste kroningen i Norden

SE ALLE FILMENE I TEMA

Det kanskje tydeligste tegnet på slektskap finner vi mellom det danske og norske kongehuset, da de begge tilhører samme fyrstehus, nemlig Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, som er en gren av Oldenburg-slekten. Årsaken til dette finner vi i begivenhetene rundt unionsoppløsningen i 1905, da nordmennene brøt med den svensk-norske monarken Oscar II av Bernadotte-slekten og i stedet valgte den danske prins Carl som ny konge. Det øyeblikket da den nyvalgte monarken (som senere tok det norskklingende kongenavnet Haakon VII) lander i sitt nye hjemland sammen med sin kone dronning Maud og sønnen kronprins Olav, er et av de mest ikoniske i Norges 1900-tallshistorie. (Levende bildene derfra  kan sees i dokumentaren Kong Olav V: Norges konge) . I 1906 ble Haakon den siste nordiske kongen som ble kronet, og selv om selve kroningen ikke ble filmet, ble reisen til seremonien i Nidarosdomen foreviget på film.

Kong Håkons Kroningsreise (Uidentifisert dokumentarfilm, 1906)

Politiske ekteskap 

En annen – og noe vanligere – måte å styrke slektskapet mellom ulike kongehus på enn å velge en ny monark, var å arrangere et ekteskap mellom slektens medlemmer. På den tiden, da monarkene hadde direkte makt over kongerikenes ledelse, var dette en måte å skape politiske allianser på, og det finnes derfor mange eksempler på ekteskap mellom medlemmer av de nordiske kongehusene fra tidlig middelalder og helt fram til 1900-tallet. For eksempel hadde nevnte Haakon VII Bernadotte-blod i årene, siden hans mor, kronprinsesse – og senere dronning – Louise av Danmark, var datter av den svensk-norske unionskongen Karl XV. Louises bryllup med daværende danske kronprins Frederik (siden Frederik 8.) skjedde imidlertid i 1869 – lenge før filmmediet ble oppfunnet. 

Det første kongelige bryllupet på film 

Det første bryllupet mellom to nordiske kongehus, som teoretisk sett kunne vært foreviget på film, fant sted mellom svenske prins Carl og danske prinsesse Ingeborg i 1897, men så vidt man vet så finnes det ingen filmopptak fra begivenheten. Til gjengjeld ble bryllupet i 1919 mellom Carl og Ingeborgs datter prinsesse Margaretha og danske prins Axel første gang festlighetene ved en vielse mellom to medlemmer av nordiske kongehus ble filmet og kunne vises på kinoene. 10 år senere – i 1929 – skulle det knyttes forsoningsbånd mellom Norge og Sverige da Margarethas lillesøster, prinsesse Märtha, giftet seg med kronprins Olav i 1929. Brudeparet var søskenbarn, ettersom Märthas mor, prinsesse Ingeborg, var søster til Olavs far, kong Haakon. I filmen 'När Norge mottog sin kronprinsessa' fikk kinopublikummet helt usedvanlig også se de levende bildene fra selve vielsen, som ble holdt i Vår Frelsers kirke i Oslo.

Det siste kongelige bryllupet mellom nordiske land

Noen år senere – i 1935 – fant det siste bryllupet sted mellom medlemmer av to nordiske kongehus. Denne gangen var det båndet mellom den svenske og danske familien som ble styrket, da prinsesse Ingrid av Sverige (datter av kronprins og senere kong Gustaf VI Adolf) giftet seg med sin danske grandfetter, kronprins Frederik (senere Frederik 9). Begivenhetens symbolverdi kommer blant annet tydelig frem i hyllesttalen fra Stockholms sangerforbund, som ble omtalt i den svenske filmreportasjen om arrangementet,  der håpet var at broderbåndet mellom Danmark og Sverige skulle bli sterkere med dette kongelige ekteskapet. 

Selv om Ingrid og Frederiks bryllup var siste gang nordiske kongeslekter ble knyttet sammen gjennom ekteskap, har medlemmer av de ulike kongehusene deltatt aktivt i andre familiebegivenheter som dåp, bryllup og begravelser. Hendelser som i andre familier ville blitt ansett som private, men som i kraft av kongehusets medlemmers offentlige status tilskrives en offentlig interesse og derfor er filmet. I bryllupsreportasjen fra den svenske prinsesse Brigittas bryllup i 1961 kan man for eksempel se den danske prinsesse Benedikte sammen med sin svenske kusine prinsesse Christina som brudepiker.

Filmmediet moderniserer kongehusene

Nettopp grensen mellom privat og offentlig kan være ganske flytende når det gjelder de kongelige, noe man også ser i filmhistorien. Å la private begivenheter også bli skildret på film var noe kongehusene tidlig lærte å dra nytte av – det skapte interesse og samtidig gav det et bilde av et moderne monarki. Et svært tidlig eksempel på dette er filmpioneren Peter Elfelts kortfilm Kongejagt på Hven fra 1903, der medlemmer av både det svenske og danske kongehuset ses på bildet.

Kongejagt paa Hveen (Peter Elfelt, 1903)

Det nevnte bryllupet mellom Ingrid og Frederik er også interessant i denne sammenhengen. Her var det ikke bare hendelsene på vielsesdagen som ble filmet. Filmfotografer klarte også å slippe inn til en mer uformell lunsj på Waldemarsudde hos prins Eugen, som var broren til brudens bestefar. På denne måten fikk kinopublikummet muligheten til å se de kongelige slektningene fra Sverige, Danmark, Norge (og Belgia) i en noe mer avslappet, men likevel organisert atmosfære.

Den kongelige dobbeltrollen 

Noen ganger tydeliggjør filmskaperne de kongeliges dobbeltroller, både som offentlige representanter og privatpersoner. I den danske filmreportasjen fra det svenske kongeparets offisielle besøk i København i 1952 nevner kommentatoren, da kong Gustaf VI Adolf og hans kone dronning Louise blir mottatt av sin datter og svigersønn på Københavns Hovedbanegård, at det ikke bare er konger og dronninger, men også nære slektninger som møtes. 

Nordisk sammenhold i krig og fred

Innenfor kongehusene har de regjerende monarkene en spesiell posisjon ved at de i rollen som statsoverhode fungerer som en slags personifisering av landene de representerer. I filmen  'Kongedage i København', som skildrer den svenske kong Gustaf V sitt møte med den nyvalgte kong Frederik 9. i 1948, nevner kommentatoren at folket har samlet seg på Amalienborg for å fortelle Sveriges 89 år gamle konge at vennskapet mellom Sverige og det danske folk er sterkere enn noen gang før. 

Monarkenes symbol har også vært brukt når man har ønsket å manifestere et samlet Norden. For eksempel i urolige tider som ved trekongemøtene i Malmö  i 1914 og Kristiania i 1917  under første verdenskrig eller Fyrmaktsmötet i Stockholm i 1939 ved utbruddet av Andre verdenskrig. Her ble alle begivenheter filmet. Senere deltok Finlands president også sammen med de skandinaviske monarkene. Siden Island ble selvstendig i 1944 har det vært vanlig at alle de fem statslederne møtes for å vise de nordiske landenes særstilling og nære bånd til hverandre. Et aktuelt eksempel på dette var feiringen av den svenske kong Carl XVI Gustafs 50-årsjubileum i 2023, der de finske og islandske presidentene samt de danske og norske monarkene var de eneste inviterte utenlandske statsoverhodene. Som ved tidligere kongelige begivenheter ble også denne begivenheten dokumentert i levende bilder, som imidlertid ble vist på TV og Internett i stedet for på kino. 


Magnus Rosborn | 23. marts 2024

SKANDINAVISKE KONGEHUS PÅ FILM