Tema

Immigrantfilm: Et fremmed blik på Norden

Immigrantfilm: En utifrånblick på Norden

Immigrantfilmer: Et fremmed blikk på Norden

Med digitaliseringen af de nordiske filmarkiver er der nu mulighed for at se nogle af de første film, som blev skabt af indvandrere i Sverige, Norge og Danmark. Filmene giver en unik – og dyster – skildring af, hvordan de selv så på tilværelsen i deres nye land.
Med digitaliseringen av de nordiska filmarkiven kommer möjligheten att se de några av de första filmerna gjorda av invandrare till Sverige, Norge och Danmark. Filmerna är en unik – och dyster – öppning till hur de själva betraktade tillvaron i det nya landet.
Med digitaliseringen av de nordiske filmarkivene er det nå mulighet for å se noen av de første filmene laget av innvandrere som kom til Sverige, Norge og Danmark. Filmene gir en unik – og dyster – skildring av hvordan de selv så på tilværelsen i det nye landet.
DA SV NO

Af Hynek Pallas, svensk forfatter, kulturskribent og filmkritiker

Teksten i dette tema kan læses på dansk, norsk og svensk, mens filmene har undertekster på originalsprog. Temaet er en del af 'Norden på film', et samarbejde mellem skandinaviske filminstitutter.

En gruppe mænd står og snakker på Københavns Hovedbanegård. Kameraet følger dem på afstand, ligesom i en naturfilm. De er sorthårede og har overskæg. I det grovkornede sort-hvide billede ser man, hvordan de skiller sig ud fra mængden af lyse mennesker, som haster forbi. Mændene ser ikke ud til at have travlt. De viser billeder til hinanden. I et klip er der én, der skriver et brev. I et andet bladrer de i et pornoblad, hvor de kigger på de unge kvinder. 

På ganske få minutter indfanger filmen – De fremmede fra 1971 af den polsk-amerikanske instruktør Marian Marzynski – billedet af indvandreren som ensom og som trussel. 

'Indvandrerfilm' er i nutidens Skandinavien synonymt med en filmbølge, som begyndte i 1990’erne i Sverige. Med film, som skildrede konflikter mellem indvandrere og svenskere eller umulige kærlighedshistorier mellem disse befolkningsgrupper. Siden da har film og tv-serier i Sverige, ligesom i Danmark og Norge, givet et mere nuanceret billede af 'indvandrere'. Ofte skabt af andengenerationsindvandrere, som er børn af de indvandrere, der kom til Skandinavien i løbet af 1970’erne og 1980’erne.

Men historieskrivningen er ikke fuldendt.  Mindre kendte er de skildringer af tilværelsen i nye hjemlande, som blev lavet af førstegenerationsindvandrerne – immigranterne – der kom til Skandinavien i 1970’erne og 1980’erne. Det var ikke kun deres film, som sagde noget om, at de følte sig isolerede. Problemet med at få foden indenfor i den etablerede filmbranche, at klare sig økonomisk på en dyr filmskole eller få råd til bekosteligt filmudstyr, kommer også klart til udtryk i filmenes produktion, og derfor er de for længst gået i glemmebogen. Men ved hjælp af digitalisering og adgang til filmarkiverne i Norge, Sverige og Danmark kan vi nu omskrive filmhistorien.

De nye indvandrerlande 

De nordiske lande oplevede i 1970’erne og 1980’erne – årtierne, hvor disse film blev til – stort set den samme indvandring, dog med forskellige antal indvandrere. Indvandringen var i denne periode gået fra en høj andel arbejdskraftindvandrere til stadigt flere flygtninge, som søgte mod trygge velfærdsdemokratier og væk fra krig og diktatur. 

Hynek Pallas, født i Prag i 1975, er en svensk forfatter, kulturskribent og filmkritiker. Han har studeret international migration og etniske relationer og har en ph.d. i filmvidenskab med afhandlingen 'Vithet i svensk spelfilm 1989-2010' i 2011. Hans seneste bog er 'Skotten i Slovakien – En centraleuropeisk tragedi' (2023). 

I midten af 1970’erne gennemførte særligt Sverige, som tog imod flere flygtninge end sine naboer, en politisk proces, der ændrede synet på indvandrere. Hvor indvandreren tidligere blev betragtet som en person, der skulle assimileres i det svenske samfund, blev målet nu integration og multikulturalisme. Det betyder, at man bibeholder sit eget kulturelle særpræg og modersmål, i stedet for at man f.eks. bliver tvunget til at tilegne sig det svenske sprog for at blive en del af samfundet. 

Noget af det spændende ved at se filmene fra de nordiske arkiver er, at de – ud fra indvandrernes egne synsvinkler – viser, hvordan politikken fra 1970’erne og 1980’erne blev oplevet i praksis. Hvordan det var for en fremmed at opholde sig i de rige, nordiske velfærdssamfund.

Fatamorgana i forstaden

Blandt de film, som er blevet udvalgt til dette tema, er den svenske film af Guillermo Alvarez, Hägringen (som kan oversættes til 'Fatamorgana') fra 1981, som er en klassisk dramafilm. 

Filmen har en kollektiv tilblivelseshistorie. Problemet med at finansiere og lave film i etablerede filmstrukturer medførte, at indvandrerne samledes i kollektiver eller søgte mod avantgardefilmens miljøer. Guillermo Alvarez havde studeret og arbejdet i New York og Paris, inden han kom til Stockholm, hvor han organiserede filmkollektivet Cineco, som i 1981 producerede 'Hägringen'. 

Filmen er en illusionsløs beretning om den latinamerikanske flygtning Roberto, som har svært ved at finde arbejde og få fodfæste i det svenske samfund. Den sort-hvide åbningsscene på et socialkontor etablerer dilemmaet og isolationen. Med en bureaukratisk svensk højtaler-stemme i baggrunden møder Roberto en tidligere landsmand. Da Roberto forklarer, at det ”er et helvede at skulle gå herhen og tigge om penge”, svarer den elegant klædte landsmand, at han skam også arbejder sort, men henter sin bistand, fordi han skal ”tænke på pensionen” – og at Roberto må ud i samfundet for at skaffe nogle kontakter. Og finde en pige. 

Klip fra 'Hägringen'. Se hele filmen her.

Scenen spiller på fordomme, som fandtes allerede dengang:  om indvandrerne, som stjæler 'vores' skattekroner og 'vores' piger. Men den fortæller også om den håbløshed og fortvivlelse, der f.eks. følger med, når man ikke er god nok til at sproget til at få kontakter.  

For en svensker var miljøerne i 'Hägringen' et signal om social isolation. Den udspiller sig på 'plattan', som er slang for Sergels Torv i Stockholm – selve symbolet på betonjunglen. I 'Hägringen' kredser pusherne omkring Roberto og hans venner. I en scene hænger de ud hos en svensk bistandsarbejder, som byder dem på vin. Han har et eksotisk blik på dem, og deres afhængighed af ham nager dem. Den svenske mand har råd til at rejse til deres hjemlande, men ifølge latinamerikanerne har han ikke det fjerneste begreb om deres virkelighed. Og den svenske kæreste, som Roberto møder, ses på en café i samtale med sine veninder, hvor de bagtaler 'indvandrerdrengene', og hvordan det er at date dem. Først er de eksotiske, siden bliver de dovne – og så kan man ikke engang tale ordentligt svensk med dem! 

For at understrege kærestens ord skaber Alvarez en 'point of view'-scene, dvs. at kameraets perspektiv er iagttagerens perspektiv. Roberto ligger i sengen, og vi ser hans pige blive mere og mere irriteret, mens hun gør sig klar til dagen. Til sidst skælder hun ham ud over, at han bare ligger med tømmermænd i stedet for at gå ud og finde sig et job. 

Klip fra 'Hägringen'. Se hele filmen her.

'Hägringen', skulle egentlig have været vist på svensk tv, men det blev stoppet, fordi man mente, den gav et ”for negativt billede af indvandringen”. Der blev kun skabt ganske få film af indvandrere, og stort set ingen indvandrere arbejdede på svensk tv. Majoritetssamfundet har derfor snarere fået en opfattelse af, hvordan tingene burde være i forhold til indvandringen, fremfor hvordan de rent faktisk var. 

Ensomhed og lukkede døre 

Fælles for alle filmene er de forskellige perspektiver på indvandrernes ensomhed, som nærmest afskærer dem helt fra at skabe forbindelse til samfundet. Den norske film Dørene lukkes (1983) – af Espen Thorstensson, Halvor Naess og Sajeed Anjum – er mere avantgarde i sin form og kan betegnes som en essay-film. Man kan nemmere forestille sig filmen blive vist på et museum end i biografen eller tv for den brede norske offentlighed, som ellers ville have godt af at høre, hvad han havde at sige. 

Sajeed Anjum, som har boet i Oslo i en periode og senere udgivet poesi i Pakistan om sin tilværelse dér, læser digte og tekster med kontrastfyldte billeder mellem Pakistan og Oslo: 

I Oslo stimler folk sammen på perronen for at tage pendlertoget i myldretidstrafikken. I Pakistan kører digteren på motorcykel med flagrende hår. I Oslo er han ”altid ensom”. I Pakistan kan han ”vælge ensomheden til, hvis han vil”. Pakistan bader i sol. Oslo er skjult i sne. Sommetider er verden uden for vinduet så tåget af sne, at vi kun ser et gråblåt billede for os. Fortælleren forklarer, hvor ensomt der blev i Norge. Hvor umuligt det var at få en plads i samfundet. Studierne blev en skuffelse. I sit rengøringsjob vidste han ikke, om han ”var menneske eller dyr, nordmand eller pakistaner”. 

Klip fra 'Dørene lukkes' (1983). Se hele filmen her.

Farlige mænd 

Som kontrast til den dybt personlige 'Dørene lukkes' står den danske film De fremmede af polsk-amerikanske Marian Marzynski fra 1971. Det siger måske en del, at den eneste film, som ikke er skabt af et medlem af den indvandrergruppe, der berøres i filmen, er den mest iagttagende. 'De fremmede', som beskrives i indledningen af denne artikel, har et klassisk dokumentargreb og 'udspiller' sig på Københavns Hovedbanegård. 

Men den samme tavshed mellem det danske samfund og indvandrergruppen ses og udtrykkes her ligesom i de øvrige film. Først fanger Marzynskis kamera mændene på afstand. Det sort-hvide billede og perspektivet kan genkendes fra et utal af iagttagende dokumentarfilm. Mændene skiller sig ud fra omgivelserne. Ikke kun, fordi de er mørklødede og har lange frakker på. De har tilsyneladende heller ingen steder at gå hen på den store plads, som man bare strømmer igennem – som man rejser til eller fra. Her står de og taler sammen (vi hører dog ikke samtalen), kigger på billeder, skriver breve og klipper hår (ved at gestikulere med den danske frisør). De kigger i pornoblade, og ved et tilfælde bevæger kameraet sig langsomt op fra en ung kvindes bare ben og videre mod hendes kjole. Ved klippet tilbage til mændene forstår vi, at det er deres blik, vi følger. 

Klip fra 'De fremmede' (1971). Se hele filmen her.

Her er indvandrermanden ikke bare etableret som én, der har en meget stærk forbindelse til sit hjemland i form af breve, billeder og landsmænd. Han udgør også en overseksualiseret trussel. For at understrege dette billede klipper Marzynski til en indvandrerdreng, som forklarer, hvor umuligt det er at få fodfæste i samfundet. ”De tror, vi kommer for at tage deres kvinder og deres job”, siger han som et ekko af de indvandrerkritiske partier, som allerede dengang var ved at vokse frem i Danmark og Norge, og senere i Sverige. Det er også en etablering af forskellen mellem det konservative og det liberale nordiske syn på seksuel frihed – og på kvindefrigørelse – som også den dag i dag ses i indvandrerskildringer på nordisk film og tv. 

Det mørke Skandinavien

De film, som er blevet udvalgt fra de nordiske arkiver – et udvalg, som giver et billede af de få øvrige indvandrerfilm, som har overlevet og er blevet restaureret fra disse år – har det tilfælles, at de skildrer en bedøvende ensomhed hos indvandreren. Her tegner disse film, som det første frø til indvandringens og landflygtighedens tilværelse og dilemma, et alt andet end lyst billede af de nye lande.  

 

 

Av Hynek Pallas, svensk författare, kulturskribent och filmkritiker

Texten i detta tema kan läsas på danska, norska och svenska, och filmerna har undertexter på originalspråket. Temat är en del av 'Norden på film', ett samarbete mellan skandinaviska filminstitut.

En grupp män står och samtalar på Köpenhamns Centralstation. Kameran iakttar dem från håll, som i en naturfilm. De är svarthåriga och mustaschprydda. I det grovkorniga svartvita fotot syns hur de skiljer sig från strömmen av blonda människor som hastar förbi. Männen tycks inte ha bråttom. De visar fotografier för varandra. I ett klipp skriver någon ett brev. I ett annat bläddrar de i en porrtidning och stirrar på unga kvinnor. 

På bara några minuter fångar filmen – 'De fremmede' från 1971 av den polsk-amerikanske regissören Marian Marzynski – både ensamhet och hotfullhet. 

”Invandrarfilm” är i dagens Norden synonym med en filmvåg som inleddes på 1990-talet i Sverige. Med filmer som skildrade konflikt mellan invandrare och svenskar eller omöjliga kärlekshistorier dem emellan. Sedan dess har filmerna och tv-serierna i Sverige, liksom i Danmark och Norge, gett en mer mångfacetterad bild av ”invandrare”. Ofta skapade av andragenerationens invandrare, barn till de som invandrade till Norden på 1970- och 1980-talen.

Men den här historieskrivningen är inte komplett. Mindre bekant är att redan den första generationens invandrare, immigranter, till de nordiska länderna på 1970- och 1980-talen skildrade tillvaron i de nya hemländerna. Det var inte bara deras filmer som berättade om ett utanförskap. Svårigheten att ta sig in i etablerade filmindustrier, att klara försörjning och gå dyra regiutbildningar eller komma över kostsam filmutrustning, speglar i sig hur filmerna gjordes och varför de länga var bortglömda. Med digitalisering och tillgängliggörande av filmarkiv i Norge, Sverige och Danmark har filmhistorien därför förändrats.

De nya invandrarländerna

De nordiska länderna hade på 1970-talet till 1980-talet – decenniet då dessa filmer främst tillkommer – snarlik invandring, om än i olika mängd. Den hade gått från en hög andel arbetskraftsinvandrare, till att röra sig mot allt fler flyktingar som sökte sig till de trygga välfärdsdemokratierna från krig och diktaturer.

Hynek Pallas, född i Prag 1975, är en svensk författare, kulturskribent och filmkritiker. Han har studerat Internationell migration och etniska relationer och disputerade i filmvetenskap med avhandlingen 'Vithet i svensk spelfilm 1989–2010' (2011). Hans senaste bok är 'Skotten i Slovakien - En centraleuropeisk tragedi' (2023).
 

I mitten på 1970-talet fullbordade särskilt Sverige, som tog in fler flyktingar än grannarna, en politisk process i synen på invandrarna som också var den mest liberala i Norden. Om invandraren tidigare hade betraktats om en person att assimilera in i det svenska, så blev målet nu integration och multikulturalism. Det innebar att behålla sin kulturella särart och sitt hemspråk snarare än tvingas till exempelvis en språklig anpassning för att kunna ta del av det svenska samhällslivet. 

En av de värdefullaste sakerna med filmerna som går att se i de nordiska arkiven är att de, ur invandrares egen synvinkel, åskådliggör verkligheten bakom den här politiken och hur den upplevdes i praktiken på 1970- och 1980-talen. Hur det var för en främling att leva i de rika nordiska välfärdssamhällena.

Hägringen i förorten

Av de filmer som har valts ut för denna text är det bara den svenska filmen, Guillermo Alvarez 'Hägringen' från 1981, som är en klassisk dramafilm. Filmen har en kollektiv tillkomsthistoria. Svårigheten att finansiera och göra filmer i etablerade filmstrukturer gjorde att invandrare slöt sig till varandra i kollektiv, eller sökte sig till avantgardefilmens miljöer. Guillermo Alvarez hade studerat och verkat i New York och Paris innan han kom till Stockholm, där han organiserade filmkollektivet Cineco som 1981 producerade 'Hägringen'. 

Filmen är en illusionslös berättelse om den latinamerikanske flyktingen Roberto som har svårt att få jobb och komma in i det svenska samhället. Den svartvita öppningsscenen på ett socialkontor etablerar dilemmat och utanförskapet. Mot bakgrund av en byråkratisk svensk högtalarröst möter Roberto en tidigare landsman. När Roberto förklarat att det ”är ett helvete att behöva gå hit och be om pengar” svarar den stiligt klädde mannen att han minsann svartarbetar – men hämtar bidrag för att han ”tänker på pensionen” – och att Roberto måste ut i samhället och knyta kontakter. Skaffa en tjej. 

Klipp från 'Hägringen'. Se hela filmen.

Det är inte en scen som bara spelar på fördomar som fanns då – invandraren som stjäl ”våra” skattepengar och raggar ”våra” tjejer – utan också visar hopplösheten i vad som står till buds.
I att inte klara språket tillräckligt för att skaffa kontakter. 

För en svensk var miljöerna i 'Hägringen' en signal om socialt utanförskap. Den utspelar sig på ”plattan”, slang för Sergels torg i Stockholm city – själva sinnebilden för betongdjungel. I ”Hägringen” kretsar langarna kring Roberto och hans vänner. I en scen hänger de hos en svensk biståndsarbetare som bjuder dem på vin. Han har exotisk blick på dem och deras beroende till honom framkommer som agg. Den svenske mannen har råd att resa till deras hemländer men saknar enligt latinamerikanerna minsta hum om deras verklighet. Och den svenska flickvän som Roberto träffar syns i ett kafésamtal med sina väninnor, där de baktalar ”invandrarkillarna” och hur det är att dejta dem. Exotiska först, snart lata – och man kan ju inte prata ordentlig svenska med dem! 

För att fylla i flickvännens ord skapar Alvarez en ”point of view”-scen, alltså att kamerans perspektiv är den iakttagande personens. Roberto ligger i sängen och vi ser hans tjej förbereda dagen under allt större irritation, tills hon skäller ut honom för att han är bakfull i stället för att ge sig ut och skaffa jobb. 

Klipp från 'Hägringen'. Se hela filmen.

'Hägringen', som var tänkt att sändas i Sveriges television, stoppades eftersom den ansågs ge en ”för negativ bild av invandringen”. Det gjordes ytterst få filmer av invandrare, nästan ingen invandrare arbetade på Sveriges Television. Varför detta beslut också får sägas ge en bild av majoritetssamhällets uppfattning om hur saker och ting borde förhålla sig kring invandringen, snare än hur de var. 

Ensamhet och stängda dörrar

Gemensamt för samtliga filmer, är olika perspektiv på invandrarens ensamhet och dennes närmast totala brist på kopplingar till samhället. Norska 'Dørene lukkes' (1983) – skapad av Espen Thorstensson, Halvor Næss och Sajeed Anjum – är mer avantgardistisk till formen och vad man skulle beteckna som en essäfilm. Det är lättare att föreställa sig den projicerad på museer, än i en biograf eller i den statliga televisionen. Vilket samtidigt också bildar en sorts utanförskap - när det gäller en norsk erfarenhet som behövde möta förståelse i det bredare samhället. 

Sajeed Anjum, som levde en period i Oslo och senare gav ut poesi om sin tillvaro där i Pakistan, läser dikter och texter över kontrasterande bilder mellan Pakistan och Oslo:

I Oslo trängs folk på perrongen för att åka pendeltåg i rusningstrafik. I Pakistan åker diktaren motorcykel med fladdrande hår. I Oslo är han ”alltid ensam”, i Pakistan kan han ”välja ensamhet om han vill”. Pakistan badar i sol, Oslo göms i snö. Ibland är världen utanför fönstret så disig av snöfall att vi bara ser en gråblå bild. Berättaren förklarar hur ensamt det blev i Norge. Hur det var omöjligt att komma in i samhället. Studierna blev en besvikelse. På städjobbet visste han inte om han ”var människa eller djur, norrman eller pakistanier”. 

Klipp från 'Dørene lukkes' (1983). Se hela filmen.

Farliga män

Som kontrast till den djupt personliga 'Dørene lukkes' står den danska filmen ”De fremmede” av polsk-amerikanske Marian Marzynski från 1971. Kanske är det talande att den enda filmen som inte är gjord av någon medlem ur den i filmen berörda invandrargruppen är den mest iakttagande. 'De fremmede', som beskrivs i den här artikelns inledningsstycke, har ett klassiskt dokumentärgrepp och ”utspelar” sig på Köpenhamns Centralstation. 

Men samma stumhet mellan det danska samhället och invandrargruppen syns och uttrycks här som i de övriga filmerna. Genomförandet har ett subtilt grepp för att fånga känslor som redan då – och än idag – fanns om invandrare i urbana miljöer, särskilt om invandrarmän i grupp. Först fångar Marzynskis kamera männen på avstånd. Det svartvita fotot och perspektivet känns igen från myriader av iakttagande dokumentärer. Männen skiljer ut sig från omgivningen inte bara för att de är svartmuskiga och bär långa rockar – de har till synes ingenstans att ta vägen på en plats man strömmar igenom, som man reser till eller ifrån. Där samtalar de (vi hör inget av detta), tittar på bilder, skriver brev och klipper håret (genom att gestikulera med den danske frisören). De tittar i porrtidningar, och vid ett tillfälle åker kameran långsamt upp för en ung kvinnas nakna ben till hennes kjol. Vi förstår genom klippningen tillbaka till männen att det är deras blickar vi följer. 

Klipp från 'De fremmede' (1971). Se hela filmen.

Här har invandrarmannen etablerats inte bara som den som har starkare koppling till hemlandet – breven, fotografierna, landsmännen – utan den som utgör ett översexualiserat hot. För att understryka detta klipper Marzynski till en invandrarkille som förklarar hur omöjligt det är att komma in i samhället. ”De tror vi ska ta deras kvinnor och jobb”, säger han som ett eko av de invandringsfientliga partier som redan vid denna tid började växa fram i Danmark och Norge, och senare i Sverige. Det är också en etablering av skillnaden mellan något konservativt och den liberala nordiska synen på sexuell frihet – och på kvinnans frigörelse – som än idag finns i invandrarskildringar i nordisk film och tv. 

Den mörka Norden

Gemensamt för de filmer som valts ut ur de nordiska arkiven, ett urval som ger en bild av den handfull övriga invandrarfilmer som har överlevt och restaurerats från dessa år, är att de skildrar en bedövande ensamhet hos den invandrade. Så ger dessa filmer – det första fröet till invandringens och exilens tillvaro och dilemma – en allt annat än ljus bild av de nya länderna.  

Av Hynek Pallas, svensk forfatter, kulturskribent og filmkritiker.

Teksten i dette temaet kan leses på dansk, norsk og svensk, mens filmene har undertekster på originalspråket. Temaet er en del av 'Norden på film', et samarbeid mellom skandinaviske filminstitutter. 

En gruppe menn står og snakker på Københavns Hovedbanegård. Kameraet følger dem på avstand, som i en naturfilm. De har svart hår og bart. I det grovkornede svart-hvitt-bildet ser man hvordan de skiller seg ut fra mengden av lyse mennesker som haster forbi. Mennene ser ikke ut til å ha det travelt. De står og viser bilder til hverandre. I ett klipp er det en som skriver et brev. I et annet blar de i et pornoblad og kikker på unge kvinner. 

På bare få minutter fanger filmen – ‘De fremmede’ fra 1971 av den polsk-amerikanske regissøren Marian Marzynski – både ensomhet og et trusselbilde. 

I dagens Norden er "innvandrerfilm" synonymt med en filmbølge som startet på 1990-tallet i Sverige med filmer som skildret konflikt mellom innvandrere og svensker eller umulige kjærlighetshistorier mellom dem. Siden den gang har filmer og TV-serier i Sverige, i likhet med i Danmark og Norge, gitt et mer nyansert bilde av "innvandrere". Ofte skapt av andregenerasjons innvandrere, barn av dem som innvandret til Norden på 1970- og 1980-tallet.

Men denne historieskrivingen er ikke komplett. Mindre kjent er det at allerede den første generasjonen innvandrere, immigrantene til de nordiske landene på 1970- og 1980-tallet, skildret tilværelsen i sine nye hjemland. Det var ikke bare filmene deres som fortalte om utenforskap. Problemer med å komme inn i den etablerte filmbransjen, å klare de økonomiske utfordringene på den dyre regissørutdannelsen eller få råd til dyrt filmutstyr, kommer også klart til uttrykk i filmenes produksjon, og derfor er filmene for lengst glemt. Med digitaliseringen og adgang til filmarkivene i Norge, Sverige og Danmark er det skjedd en endring i filmhistorien.

De nye innvandrerlandene

De nordiske landene opplevde på 1970- til 1980-tallet – tiåret da disse filmene i hovedsak ble produsert – stort sett samme innvandring, om enn i forskjellige mengder. Innvandringen hadde gått fra en høy andel arbeidskraftinnvandrere til stadig flere flyktninger som søkte mot trygge velferdsdemokratier og bort fra krig og diktatur. 

Hynek Pallas, født i 1975 i Praha, er en svensk forfatter, kulturskribent og filmkritiker. Han har studert internasjonal migrasjon og etniske relasjoner og tok doktorgrad i filmvitenskap med avhandlingen ‘Vithet i svensk spelfilm 1989–2010’ i 2011. Hans siste bok er ‘Skotten i Slovakien – En centraleuropeisk tragedi’ (2023).

På midten av 1970-tallet gjennomførte spesielt Sverige, som tok imot flere flyktninger enn sine naboer, en politisk prosess som endret synet på innvandrere. Hvor innvandreren tidligere hadde blitt sett på som en person som skulle assimileres i det svenske samfunnet, var målet nå integrering og multikulturalisme. Dette innebar å beholde sitt eget kulturelle særpreg og morsmålet i stedet for å bli tvunget til for eksempel å tilegne seg det svenske språket for å bli en del av det svenske samfunnet. 

Noe av det mest verdifulle med filmene som kan sees i dette temaet, er at de fra innvandrernes eget ståsted illustrerer virkeligheten bak denne politikken og hvordan den ble opplevd i praksis på 1970- og 1980-tallet. Hvordan det var for en fremmed å oppholde seg i de rike nordiske velferdssamfunnene.

Fatamorgana i forstedene

Blant filmene som er valgt ut til denne teksten, er det bare den svenske filmen av Guillermo Alvarez, ’Hägringen’ (norsk: Fatamorgana) fra 1981, som er en klassisk dramafilm. 

Filmen har en kollektiv tilblivelseshistorie. Vanskelighetene med å finansiere og lage film i etablerte filmstrukturer medførte at innvandrere sluttet seg til hverandre i kollektiver eller oppsøkte avantgardefilmens miljøer. Guillermo Alvarez hadde studert og arbeidet i New York og Paris før han kom til Stockholm, hvor han organiserte filmkollektivet Cineco, som i 1981 produserte ’Hägringen’.

Filmen er en illusjonsløs fortelling om den latinamerikanske flyktningen Roberto som har problemer med å få jobb og komme inn i det svenske samfunnet. Svart-hvitt åpningsscenen på et sosialkontor etablerer dilemmaet og isolasjonen. Med en byråkratisk svensktalende stemme fra en høyttaler som bakteppe møter Roberto en tidligere landsmann. Når Roberto forklarer at "det er helvete å måtte komme hit og tigge om penger", svarer den elegant kledde mannen at han faktisk jobber svart, men henter bidrag fordi han må "tenke på pensjonen" - og at Roberto må gå ut i samfunnet og knytte kontakter. Og finne seg en jente. 

Klipp fra 'Hägringen'. Se hele filmen.  

Scenen spiller på fordommer som fantes allerede da: om innvandrerne som stjeler "våre" skattekroner og "våre" jenter. Men den forteller også om håpløsheten og fortvilelsen som f.eks. følger når du ikke er god nok i språket til å knytte kontakter.

For en svenske var miljøene i 'Hägringen' et signal om sosial isolasjon. Den foregår på "plattan", som er slang for Sergels Torv i Stockholm – selve symbolet på betongjungelen. I 'Hägringen' kretser dealerne rundt Roberto og vennene hans. I en scene henger de med en svensk hjelpearbeider som tilbyr dem vin. Han har et eksotisk blikk på dem, og deres avhengighet av ham fremstår som et nag. Den svenske mannen har råd til å reise til deres hjemland, men ifølge latinamerikanerne har han ingen anelse om deres virkelighet. Og den svenske kjæresten som Roberto møter, blir sett på en kafé i samtale med venninnene sine, der de baktaler "innvandrergutta" og hvordan det er å date dem. Først er de eksotiske, deretter blir de late – og du kan jo ikke snakke ordentlig svensk med dem! 

For å fylle ut kjærestens ord, skaper Alvarez en "point of view"-scene, det vil si at kameraets perspektiv er den observerende personens perspektiv. Roberto ligger i sengen, og vi ser kjæresten hans gjøre seg klar til dagen, hvor hun blir mer og mer irritert. Til slutt skjeller hun ham ut for å ha hangover i stedet for å gå ut og få seg en jobb. 

Klipp fra 'Hägringen'. Se hele filmen.

'Hägringen', som egentlig skulle ha vært vist på svensk TV, ble stoppet fordi den ble ansett for å gi et "for negativt bilde av innvandringen". Svært få filmer ble laget av innvandrere, og nesten ingen innvandrere jobbet i svensk fjernsyn. Derfor kan denne beslutningen også sies å gi et bilde av majoritetssamfunnets oppfatning av hvordan tingene burde være i forhold til innvandringen, snarere enn hvordan de var. 

Ensomhet og stengte dører 

Felles for alle filmene er de ulike perspektivene på innvandrerens ensomhet, som nesten avskjærer dem helt fra å skape en tilknytning til samfunnet. Den norske filmen 'Dørene lukkes' (1983) – laget av Espen Thorstensson, Halvor Næss og Sajeed Anjum – er mer avantgarde i sin form og det man vil kalle en essayfilm. Det er lettere å forestille seg at den blir vist på museer enn på en kino eller på TV for den brede norska allmenheten, som ellers ville ha godt av å høre hva han hadde å si.

Sajeed Anjum, som har bodd en stund i Oslo og senere har gitt ut dikt om sitt liv der i Pakistan, leser dikt og tekster med kontrastfylte bilder mellom Pakistan og Oslo:

I Oslo stimler folk sammen på perrongen for å ta pendlertoget i rushtiden. I Pakistan kjører dikteren motorsykkel med håret flagrende. I Oslo er han "alltid alene", i Pakistan kan han "velge ensomhet om han vil". Pakistan bader i sol, Oslo er dekket av snø. Noen ganger er verden utenfor vinduet så tåkete av snø at vi bare ser et gråblått bilde. Fortelleren forteller hvor ensomt det ble i Norge. Hvor umulig det var å finne en plass i samfunnet. Studiene ble en skuffelse. På vaskejobben visste han ikke om han var "et menneske eller et dyr, norsk eller pakistansk". 

Klipp fra 'Dørene lukkes' (1983). Se hele filmen.

Farlige menn

I kontrast til den dypt personlige 'Dørene lukkes' står den danske filmen 'De fremmede' av polsk-amerikanske Marian Marzynski fra 1971. Det sier vel en del at den eneste filmen som ikke er laget av et medlem av en innvandrergruppe som er involvert i filmen, er den mest observerende. 'De fremmede', som beskrives innledningsvis i denne artikkelen, har en klassisk dokumentarisk tilnærming og utspiller seg på Københavns Hovedbanegård.

Men den samme tausheten mellom det danske samfunnet og innvandrergruppen er synlig og uttrykkes her – som i de andre filmene. Først fanger Marzynskis kamera mennene på avstand. Svart-hvitt-bildet og perspektivet er gjenkjennelig blant uendelig mange observerende dokumentarfilmer. Mennene skiller seg ut fra omgivelsene, ikke bare fordi de er mørke og har lange frakker – de har tydeligvis ingen steder å gå til på den store plassen hvor folk bare strømmer gjennom, et sted hvor man reiser til eller fra. Her står de og snakker (vi hører ikke noe), ser på bilder, skriver brev og klipper hår (ved å gestikulere med den danske frisøren). De kikker i pornoblader, og på et tidspunkt glir kameraet sakte opp langs en ung kvinnes bare ben og opp til skjørtet hennes. Ved klippet tilbake til mennene forstår vi at det er blikkene deres vi følger. 

Klipp fra 'De fremmede' (1971). Se hele filmen.

Her er innvandrermannen ikke bare etablert som den som har en svært sterk tilknytning til hjemlandet i form av brev, bilder og sine landsmenn. Han utgjør også en overseksualisert trussel. For å understreke dette klipper Marzynski til en innvandrergutt som forklarer hvor umulig det er å komme inn i samfunnet. "De tror vi kommer for å ta kvinnene og jobbene deres", sier han som et ekko av de innvandringskritiske partiene som allerede den gang var begynt å dukke opp i Danmark og Norge, og senere i Sverige. Det er også en etablering av forskjellen mellom det konservative og det liberale nordiske synet på seksuell frihet – og på kvinnefrigjøring – som fortsatt finnes i innvandrerskildringer i nordisk film og fjernsyn. 

Det mørke Norden

De filmene som er valgt ut fra de nordiske arkivene, er et utvalg som gir et bilde av de få innvandrerfilmene som har overlevd og blitt restaurert fra disse årene, og de har det til felles at de skildrer en lammende ensomhet hos innvandreren. Her tegner disse filmene, som det første frøet til innvandringens og eksilets tilværelse og dilemma, et bilde av de nye landene, som er alt annet enn rosenrødt.