Tema

Jette Bang

Jette Bang (1914-1964) var fotograf, etnograf og arktisk pioner. Hun fotograferede og filmede op gennem 1930’erne og 40’erne i Grønland og lavede hovedværket 'Inuit' – den første etnografiske farvefilm i verden. Med sit skarpe blik indfangede hun den traditionelle fangerkultur og kom helt tæt på især kvinder og børn på bopladserne.

Af Maria Knude Oldhøj Nielsen, redaktør, Det Danske Filminstitut

Jette Bang blev født d. 4. februar 1914, midt i polarforskningens storhedstid. Hun voksede op tæt på Grønlands Handels Plads på Christianshavn, hvor hendes far var tobakshandler og gjorde forretninger med ØK (Det Østasiatiske Kompagni) og den Kongelige Grønlandske Handel. Det var herfra, store opdagelsesrejsende som Knud Rasmussen og Peter Freuchen drog afsted på deres arktiske ekspeditioner, og det var her, grønlænderne satte deres fødder på dansk jord, når de ankom til Danmark. Havnen emmede af liv og eventyr, og måske blev kimen naturligt lagt til den unge kvindes drømme om at stifte nærmere bekendtskab med den arktiske kultur. 

Læs resten af artiklen under filmserien

Film af Jette Bang

Fotografen, der dokumenterede det oprindelige Grønland

Efter studentereksamen og filosofikum fra Københavns Universitetet gik Jette Bang i lære som fotograf ved det toneangivende reklamefotobureau Jonals Co., hvor hun blev udlært i 1935. Den 22-årige nyuddannede fotograf gik til Grønlands Styrelse med en plan om at gennemfotografere de grønlandske bopladser. Hun fik ingen penge ud af det møde, men dog tilladelse til at tage afsted for egen regning. I 1936 rejste hun til Grønlands vestkyst i otte måneder, hvor hun dokumenterede den oprindelige inuitkultur, der var under hastig forandring til fordel for et mere moderne europæisk industrisamfund. Bang beundrede den traditionelle livsform, og hendes mission var at fange den med kameraet, inden den gik tabt.

Se Jette Bangs Grønlandsbilleder

Hun kom hjem med 2600 stillfotos, hvoraf 400 blev udstillet på Kunstindustrimuseet i 1937. Udstillingen, blev et tilløbsstykke og fik omtale i 27 forskellige aviser. Den store interesse skyldtes ikke kun, at Bang var en dygtig fotograf. Trækplastret var nærmere den usædvanlige historie om en ung kvinde, der havde rejst alene rundt i Grønland og med sine billeder viste publikum et Grønland, de aldrig før havde set. 

Hidtil var Grønland blevet formidlet gennem de mandlige polarforskeres blikke. I centrum af deres fortællinger var den grønlandske jæger- og fangerkultur og de heltemodige ekspeditioner. Grønlænderne så ofte stive og skrækslagne ud på billederne. På Bangs billeder var det forbeholdne blik erstattet af udtryk af stolthed, og de heltemodige polarforskere og opstillede mænd med jagtudstyr var skiftet ud med portrætter af kvinder og børn, deres hverdagsliv og relationer. Virkelige og levende mennesker i stedet for iscenesatte stereotyper. 

Bangs metode: indføling, hårdt slid og - cigaretter

Bang havde en særlig metode til at komme helt tæt på grønlænderne uden at mase sig på eller udstille dem. Hun bevægede sig ubemærket rundt blandt de lokale på bopladserne – som "fluen på væggen" – både når hun filmede og fotograferede. Det var vigtigt for hende at blive en naturlig del af deres dagligdag, da det gav hende mulighed for at fotografere dem uden større iscenesættelse. Hun indgik i de daglige gøremål og lærte fx at sætte garn og ’vinterflænse’ – sidstnævnte så godt, at hun fik af vide af en af stedets dygtigste fangere, at hun kunne blive en god fangerkone. Hun havde et skarpt blik for detaljen og udviste stor indfølingsevne og interesse for det grønlandske folk. Bang tilbragte måneder sammen med dem, hun fotograferede, og mødte dem med respekt og i øjenhøjde. 

Det har uden tvivl også været en fordel, at hun var kvinde. Om det har hun udtalt: "Jeg lærte, at der består et særligt frimureri mellem kvinder tværs over alle ydre forskelligheder. Det var en nyttig viden, den har senere bragt mig ind i fremmede huse og telte, hvor jeg har ønsket adgang." Hun blev inviteret ind i de rum, hvor børnene og kvinderne opholdt sig, og havde en naturlig og nænsom omgangsform med dem. Derfor viser mange af hendes billeder børn, der leger, nærheden mellem mødre og deres børn og kvindernes daglige gøremål. 

Det var selvfølgelig en medvirkende faktor, at Bang repræsenterede en autoritet, både som dansker, men også som udsending fra Grønlands Styrelse. Hun medbragte desuden varer, som var attraktive for lokalbefolkningen. Cigaretter var hendes helt store ’icebreaker’. Hvis grønlænderne var forbeholdne over for hende og kameraet, tilbød hun dem en cigaret og sad og snakkede med dem, indtil paraderne faldt. Derfor ser man ofte rygende grønlændere på billederne og optagelserne. 

’Inuit’ - verdens første farvefilm fra Grønland

Bang faldt pladask for Grønland efter sin første tur i 1936. Året efter måtte hun afsted igen, og her optog hun sine allerførste filmsekvenser, som desværre gik tabt. Men i 1938 fik hun en ny mulighed, da Grønlands Styrelse hyrede hende til at lave en film om Grønland. Filmen skulle promovere Danmarks kolonipolitik og vises på Den Internationale Polarudstilling i Bergen i 1940 (udstillingen blev senere aflyst pga. Anden verdenskrig). Denne gang fik hun økonomisk støtte af Styrelsen og blev udstyret med en motorbåd, lysanlæg og tolk. Der var afsat halvandet år til opgaven, og hun fik grundige anvisninger om, hvad filmen skulle indeholde. Den skulle formidle budskabet om, at Danmarks tilstedeværelse i Grønland var vigtig for den teknologiske og sociokulturelle udvikling. Bl.a. ville Styrelsen have optagelser af skolevæsenet, hospitalsvæsenet og industrilivet. 

Bang havde dog helt andre planer. Hun var stadig dybt fascineret af inuitlivet i den barske natur, og den ønskede hun at dokumentere i levende billeder for omverdenen og eftertiden. Det var ikke nogen nem opgave. Hun var eneansvarlig for hele produktionen og levede det meste af vinteren i en jordhule med et gulvareal på fire kvadratmeter. Senere fik hun dog en assistent, og opholdet mundede ud i farvefilmen Inuit, der i dag regnes som den ypperste dokumentation fra et Grønland, som næsten ikke findes mere. Filmen er enestående på flere måder: Det var den første etnografiske farvefilm i verden, den første danske farvefilm optaget på Kodachrome 16mm, og den første grønlandske dokumentarfilm bygget op omkring årets cyklus. Filmen begynder i Sydgrønland og fortsætter hele vejen op ad vestkysten for at slutte i Thule-distriktet. Man ser vinterlivet på afsides beliggende bopladser, konebådssejlads til sommerpladser, fangst af forskellige dyr, flænsning af sæler, skindrens, kødtilberedning, trommedans etc. 

Filmen havde premiere i Danmark d. 17. oktober 1940 for et særligt inviteret publikum. Kong Christian X, Dronning Alexandrine og samtlige ministre, heriblandt Thorvald Stauning, var på gæstelisten. Bang fik stor anerkendelse for filmens kunstneriske kvaliteter og kulturhistoriske værdi, men blev også kritiseret for de ”blodige” optagelser af sælflænsning og blødende dyr. Det har sandsynligvis været overvældende for publikum, da farvefilm stadig var sjældne på dette tidspunkt. 

Blodet til trods fik Grønlands Styrelse straks efter premieren utallige henvendelser fra foreninger, der ville låne filmen til offentlig visning. Stauning og Styrelsen bestemte dog, at filmen hverken måtte udlånes eller vises andre steder. Af to årsager: For det første havde man kun originaleksemplaret af filmen, og man frygtede ganske enkelt, at filmen ville blive ødelagt. For det andet ønskede Grønlands Styrelse at foretage visse ændringer i filmen. Jette Bang havde som nævnt udelukkende fokuseret på det primitive fangerliv, men Styrelsen var af den overbevisning, at hvis en film skulle vise Grønland, som det var i 1938-39, skulle den naturligvis også indeholde optagelser af det moderne Grønland. Filmen blev derfor først vist for offentligheden igen i 1948. 

”Kvindesagens fineste Gevinst”

Anden Verdenskrig satte et midlertidig stop for Bangs film- og fotoproduktion. Lige efter krigens afslutning foretog hun endnu en fotorejse til Grønland, men først i begyndelsen af 1950’erne kunne hun genoptage sit filmarbejde og lavede en dokumentarfilm om polio Ad lange veje (1952) og sidenhen to Grønlandsfilm, hhv. ’Trommedans på Østgrønland’ (1964) og ’En boplads på Østgrønland’ (1969), som først udkom fem år efter hendes død. I 1959 tog hun desuden med P.V. Globs arkæologiske ekspedition til Bahrain, hvor hun optog filmen Beduiner (1962). Udover de mange film har Jette Bang også udgivet flere billedbøger med fotos fra Grønland, bl.a. 'Grønland' (1940) med forord af Thorvald Stauning, '30.000 Kilometer med Sneglefart' (1941), ’Grønlænderbørn' (1944) og 'Grønland igen' (1962).

Jette Bang er bredt anerkendt som både etnograf og fotograf. Hendes dokumentariske materiale om Grønland har stor kulturhistorisk værdi, fordi det åbnede verdens øjne for ”det ægte” Grønland og sikrede, at en vigtig del af landets kultur blev dokumenteret. Polarforskeren Peter Freuchen skrev i 1941 om '30.000 Kilometer med Sneglefart', at “Her er en kvindelig Indsats, der maa respekteres (...) det Pionerarbejde, hun har udført, vil være Kvindesagens fineste Gevinst i dette Aar.” 


Maria Knude Oldhøj Nielsen | 24. maj 2023

 

Kilder: 

Dam, Freja (2017): Jette Bang – fotografen der gav os Grønland  

Harvig, Bjørn (2021): Den yderste grænse. S5E2. Jette Bang: Fotograferede hverdagsliv i Grønland 

Johnsen, Leise (2014): 'Jette Bang – Fra Isbjørnens bug'

Lidegaard, Mads (2011): Jette Bang i Dansk Biografisk Leksikon 

Thage, Tove (2023): Jette Bang i Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Ukendt skribent (1940): Grønlandsfilmen vises ikke offentlig – foreløbig, Berlingske Tidende, d. 26.10.1940